Ακίνδυνο τελικά το “επικίνδυνο” ψάρι της Κεφαλονιάς

Fistularia commersonii

Fistularia commersonii

«Ενημέρωση για το ψάρι «Φιστουλάρια» το οποίο είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο»

Στο Τμήμα Αλιείας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, την Δευτέρα 9/2/2016, ερασιτέχνης αλιέας παρέδωσε ψάρι το οποίο ταυτοποιήθηκε και δόθηκαν πληροφορίες, από τους αρμόδιους ιχθυολόγους, για την βιολογία του, τη φυσιολογία του, τις διατροφικές του συνήθειες, την γεωγραφική του κατανομή κ.λπ.

Το εν λόγω αλίευμα ήταν το Fistularia commersonii (κοινή ονομασία φιστουλάρια) (σχήμα 1), το οποίο είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο, ξενικός εισβολέας (προέρχεται από την Ερυθρά θάλασσα) και αλιεύθηκε στον Όρμο Αθέρα Κεφαλονιάς σε βάθος 10,0m στις 8/2/2016. Η φιστουλάρια είναι κυρίως ιχθυοφάγο ψάρι, είναι ένα από τα ψάρια με το µεγαλύτερο µήκος απ’ τους ξενικούς εισβολείς με το μήκος του να φθάνει έως και 1,5m και έχει εξαπλωθεί στην παράκτια ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και στην Δυτική Μεσόγειο μέχρι το Γιβραλτάρ.

Σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, έγινε αναφορά για το συγκεκριμένο ψάρι, όπου αναφέρθηκε λανθασμένα ότι η φιστουλάρια είναι τοξικό και επικίνδυνο ψάρι για τον άνθρωπο, πιθανώς συγχέοντάς το με τον λαγοκέφαλο (Lagocephalus sceleratus). Ο λαγοκέφαλος είναι ένας ξενικός εισβολέας που πράγματι είναι ψάρι επικίνδυνο για τον άνθρωπο και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σχετικές οδηγίες προς την τοπική κοινωνία από την Υπηρεσία Αλιείας Κεφαλονιάς.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ –

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

email