Ανάγκη διαχείρισης του αγροτικού νερού

Ανδρέας Π.Καλαφάτης

Ανδρέας Π.Καλαφάτης

Ο ντόπιος ελαιουργικός, αμπελουργικός, μελισσοκομικός, κηπευτικός και δευτερευόντως ο κτηνοτροφικός τομέας απορροφούν περίπου το 65% των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται για την καλλιέργεια προϊόντων για οικιακή χρήση, προμήθεια της αγοράς, εξαγωγές και μεταποίηση.

Για την εξασφάλιση νερού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε παλαιότερα για τις ανάγκες του τις φυσικές αποθήκες του εδάφους και το αποκτούσε καθαρό μέσα από τα πηγάδια. Η μεγάλη ζήτηση επέβαλε την αναζήτηση του νερού ολοένα και σε μεγαλύτερο βάθος και σιγά-σιγά τα πηγάδια μετατράπηκαν σε γεωτρήσεις. Σήμερα οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και χρειάζεται να αποθηκεύσουμε το νερό και στην συνέχεια να το μεταφέρουμε στις καλλιέργειες.

Η συλλογή του νερού, η προστασία του και η μεταφορά του καθώς και η πρόβλεψη για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών κοστίζει. Επειδή μέχρι σήμερα το κόστος της άρδευσης στην αγροτική ζωή καλύπτεται κατά βάση από το κοινωνικό σύνολο είναι ανάγκη να μάθουμε να χειριζόμαστε το νερό με προσοχή. Ιδιαίτερα όταν το κόστος αυτό καλύπτεται εξολοκλήρου από τους αγρότες που έχουν κάνει επενδύσεις στις γεωτρήσεις ή καλύπτουν το λειτουργικό κόστος των επενδυτικών έργων που έχει κάνει το κράτος.

Ο τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού εξοπλισμού  για μείωση των απωλειών, η χρήση ωραρίων άρδευσης για αποφυγή σπατάλης, η συλλογή και αξιοποίηση του νερού της βροχής, η χρησιμοποίηση συστήματος άρδευσης με σταγόνες, η χρήση εδαφοκάλυψης με πλαστικό ώστε να εμποδίζονται οι απώλειες νερού και η βλάστηση ζιζανίων αποτελούν μέτρα σωστής διαχείρισης, ώστε να περιορίζεται το κόστος.

Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ο Ε.Α.Σ. υπενθυμίζει ότι χρήση του νερού παραμένει κομβικής σημασίας εν μέσω κλιματικών αλλαγών και καθώς οι υδάτινοι πόροι φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο θύμα αυτών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τόσο οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες Θιακο Κεφαλλονίτες καλλιεργητές όσο και οι άλλοι χρήστες των υδατικών πόρων να μετατρέπονται σε φύλακες του πολυτιμότερου αγαθού της αγροτικής οικονομίας που είναι το νερό.

Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης,  Πρόεδρος  Δ.Σ.

email