Ανακοίνωση από το ΙΚΤΕΟ Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΙΚΤΕΟ Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΙΚΤΕΟ Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Aξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Γνωρίζοντας το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε όσων αφορά την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των συμπολιτών μας, σας γνωστοποιούμε την έναρξη λειτουργίας Αυτόματης Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων/ ADR – ATP  στο ΙΚΤΕΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ από την 25/06/2014.

Πρόκειται για επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και του υπάρχοντος ελεγκτικού πεδίου του ΙΚΤΕΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ, πιστοποιημένης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, με πλήρως διακριβωμένο εξοπλισμό και πιστοποιημένο ελεγκτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την από 18/07/2013 Οδηγία του ΥΜΕ με Αρ. Πρωτ. 80855/7448, Βαρέα οχήματα, με μικτό βάρος (Μ.Β.) άνω των 3.5Τ, που έχουν έδρα τις συγκοινωνιακές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας – Κεφαλονιάς & Ιθάκης – Ζακύνθου – Λευκάδας, υποχρεούνται σε Τεχνικό Έλεγχο σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας Γραμμής Ελέγχου Βαρέων στο νομό, ημερομηνία που λήγει στις 24-08-2014.

Ο τεχνικός έλεγχος στην κατηγορία των ΒΑΡΕΩΝ οχημάτων πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Κατόπιν τούτου και στα πλαίσια του σημαντικού ρόλου που κατέχει το ΚΤΕΟ όσων αφορά την ασφάλεια των οχημάτων στην πόλης μας αλλά και προκειμένου οι συμπολίτες μας να τύχουν καλύτερης εξυπηρέτησης χωρίς καθυστερήσεις και υπέρογκα πρόστιμα λόγο εκπροθέσμων ελέγχων, σας παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα στα μέσα σας.

Με Εκτίμηση

Για το ΙΚΤΕΟ Κεφαλονιάς & Ιθάκης         

Κωνσταντίνος Δρακάτος

Τεχνικός Διευθυντής

email