Ανακοίνωση από τους αγροκτηνοτρόφους Κεφαλονιάς

Πρόβατα

Πρόβατα

Εδώ και καιρό, με ανακοινώσεις, διαβήματα και με ανοικτή επιστολή στους αρμόδιους για τα αγροκτηνοτροφικά θέματα στην Κεφαλονιά, είχαμε σημάνει συναγερμό σχετικά με την πρόθεση της Ε.Ε και την ανοχή της ελληνικής κυβέρνσης ενόψει της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2014-2020, όσες εκτάσεις είναι χαρακτηρισμένες από τα κατά τόπους Δασαρχεία σαν δασικές αλλά και περιοχές natura να βγουν από τους χάρτες, με αποτέλεσμα τη συντριπτική μείωση στα ποσά της εξισωτικής και στα ποσά των ενισχύσεων όσων ασχολούνται με τη βιολογική κτηνοτροφία, αλλά και στα ποσά της ενίσχυσης για όσους κτηνοτρόφους έχουν εκτατικά δικαιώματα. Τελικά η εκτίμησή μας αυτή, δυστυχώς επαληθεύεται.

Στο νησί μας, την Κεφαλονιά, λόγω της μορφολογίας της, του μεγάλου ορεινού όγκου, των χαρακτηρισμένων δασικών εκτάσεων και των περιοχών NATURA, εάν τελικά περάσει η νέα αυτή πολιτική, θα καταστεί σχεδόν ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ η κτηνοτροφική δραστηριότητα, μια δραστηριότητα παραδοσιακή στον τόπο μας, με ιστορικά χαρακτηριστικά και με μεγάλη συμβολή στην τοπική οικονομία καθώς η κτηνοτροφία εδώ και πολλές δεκαετίες αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής. Και όπως κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται και κάθε κτηνοτρόφος βιώνει κάθε ημέρα και σε κάθε καιρική συνθήκη, χωρίς τις ενισχύσεις αυτές, δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε ένας κτηνοτρόφος που η κτηνοτροφία αποτελεί το κύριο ή αποκλειστικό μέσο βιοπορισμού του.

Η όψιμη και δήθεν περιβαλλοντική “ευαισθησία” της Ε.Ε και του Ελληνικού κράτους και η “αγωνία” κάποιων τοπικών φορέων για τα πλημμυρικά φαινόμενα , μια αγωνία που δεν διατυπώθηκε ΠΟΤΕ για τη λεηλασία του περιβάλλοντος απο τις ανεμογεννήτριες και την παντελή έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν αυτές, ουσιαστικά αποκαλύπτει οτι αποκλειστικό κριτήριο της πολιτικής αυτής είναι να ευνοηθούν μεγάλες ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές κτηνοτροφικές “βιομηχανικές” επιχειρήσεις, κυρίως σε χώρες χωρίς ορεινό ή δασικό όγκο, καθώς και ηπειρωτικές περιοχές της χώρας για λόγους καθαρά σκοπιμότητας.

Οι Κτηνοτρόφοι της Κεφαλονιάς, μπροστά στον κίνδυνο αυτό που θα καταστρέψει την κτηνοτροφία και τις ζωές μας τις ίδιες, ξεκινάμε έναν αγώνα με κάθε μέσο για την μη προσαρμογή του νησιού μας στα δεδομένα της Ε.Ε και της νέας ΚΑΠ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών όπου βόσκουν τα ζώα μας, για τη συνέχιση μιας παράδοσης εκατοντάδων χρόνων όπου τα ζώα μας έβοσκαν σε “χαρακτηρισμένες” περιοχές χωρίς να έχει υποστεί βλάβη ή καταστροφή ο δασικός χαρακτήρας των εκτάσεων αυτών, τη συνέχιση της καταβολής των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων για το σύνολο των εκτάσεων βόσκησης.

Στον αγώνα αυτό , καλούμε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο της Κεφαλονιάς, παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές μας και κυρίως τα παλαιά σύνδρομα ενός κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού, να δώσουμε ενωμένοι τη μάχη, εδώ στη Κεφαλονιά αλλά και σε κάθε άλλο μέρος της χώρας, έτσι ώστε η πολιτική εξαφάνισης του πρωτογενούς παραγωγικού πλούτου , να μείνει μόνο στις κακές προθέσεις αναρμόδιων “αρμοδίων”.

Γεράσιμος Μινέτος

email