Aνακοινώσεις κ. Μιχαλάτου σε θέματα του Επιμελητηρίου

Θ.Μιχαλάτος

Θ.Μιχαλάτος

1. Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουρή Σ.έγινε ενημερωτική συζήτηση στις 04-01-2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας,σχετικά με τη συμμετοχή της Π.Ι.Ν στην υλοποίηση της νέας  δράσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  των ΜΜΕ με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας.

Στην ενημέρωση αυτή υπήρχε και ο κατάλογος των προτεινόμενων κωδικών αριθμών δραστηριότητας [ΚΑΔ] που έχουν επιλεγεί ως επιλέξιμοι για τη νέα δράση ενίσχυσης των ΜΜΕ.

Εκπληξη προκάλεσε το γεγονός της απουσίας του λιανικού εμπορίου και του κλάδου της εστίασης[εστιατόρια-καφετέριες-μπαρ κλπ] από τη νέα αυτή δράση η οποία αναμενόταν με μεγάλες προσδοκίες από τις επιχειρήσεις σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και τη χειμαζόμενη αγορά παρ όλο που από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου οι ανακοινώσεις περιελάμβαναν το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Αποψή μας είναι ότι πρέπει να συμμετάσχουν ισότιμα με τους λοιπούς κλάδους και το λιανικό εμπόριο  και ο κλάδος της εστίασης .

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης λοιπόν ζητάει από τον αρμόδιο Υπουργό την άμεση συμπλήρωση της σχετικής λίστας ώστε να μετέχουν σε αυτή και οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και της εστίασης.

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

  Θεόφιλος Μιχαλάτος

2. Αξιότιμε κ.Πρόεδρε.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  της κυβέρνησης [τεύχος Α,ΦΕΚ 240/12-12-2012] ουσιαστικά καταργούνται τα Επιμελητήρια που λειτουργούν από το 1914 έως σήμερα  αφού είναι αδύνατη η συνέχισή τους χωρίς θεσμοθετημένους πόρους .

Είναι γνωστό ότι τα Επιμελητήρια όλης της χώρας έχουν επιδοθεί στην κοινή προσπάθεια για την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Και αυτό γιατί είναι κοινή η πεποίθηση ότι η σωστή λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικότητας και στη λειτουργία  της δημόσιας διοίκησης .

Είναι γνωστό επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των μέσων και των ανθρωπίνων πόρων των Επιμελητηρίων έχει σρατολογηθεί αποκλειστικά στις ανάγκες του λειτουργίας του ΓΕΜΗ.

Ήδη  από 1-1-2013 η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με την καταχώρηση αρχική ή μεταγενέστερη στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ .[έγγραφο Κ1-1/2-1-2013 Υπ. Αν.].΄

Είναι πεποίθησή μας λοιπόν  και όλων των λοιπών φορέων που είναι σχετικοί,  ότι χωρίς τα Επιμελητήρια το ΓΕΜΗ δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Για το λόγο αυτό η βιωσιμότητα του ΓΕΜΗ  συναρτάται ευθαίως από τη βιωσιμότητα  των Επιμελητηρίων

Οι συνδρομές  των λίγων ευρώ το μήνα είναι πολλαπλάσια ανταποδοτικές προς τις επιχειρήσεις  και η κατάργησή τους δεν προωθεί την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ελάφρυνση τους.

Οι θέσεις εργασίας του προσωπικού  που υπηρετεί στα Επιμελητήρια καθίστανται επισφαλείς και είναι πιθανόν να μεγαλώσουν τον αριθμό των ανέργων

Aλλά και φορείς όπως η Κ.Ε.Ε.Ε η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε η Ε.Σ.Ε.Ε τo Διεθνές Επιμελητήριο ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν το Δίκτυο Γύναικών των Επιμελητηρίων και συνδικαλιστικές οργανώσεις που στηρίζονται οικονομικά από τα Επιμελητήρια οδηγούνται σε υποβάθμιση και ίσως αφανισμό.

Σας καλούμε λοιπόν ενόψει της  κύρωσεις από τη Βουλή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [ΦΕΚ Α/240/12-12-2012] σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιανουαρίου καταργείται η υποχρεωτική  εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια …..από την ημερομηνία αυτή η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική΄΄,όπως μεριμνήσετε προς το σώμα της Βουλής για τη μη κύρωση της σχετικής πράξης.

Ελπίζουμε σε σχετική σας πρωτοβουλία

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

email