Ανάθεση Μαθητικών Δρομολογίων

Γιατί τα σχολικά λεωφορεία είναι κίτρινα;

Γιατί τα σχολικά λεωφορεία είναι κίτρινα;

Σας ενημερώνουμε ότι καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, για την ανάθεση μαθητικών δρομολογίων μέχρι και την Πέμπτη 14.11.2013 και ώρα 12:00π.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 63744/19368/12.11.2013 ανακοίνωση την οποία μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΛ197ΛΕ-Μ86.

email