Ανοιχτά κατ΄ εξαίρεση τα μαγαζιά στο Αργοστόλι τις Κυριακές

Λιθόστρωτο - Αργοστόλι

Λιθόστρωτο – Αργοστόλι

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπ. Σπύρου, ανοιχτά θα παραμένουν τα καταστήματα στο Αργοστόλι τις Κυριακές μέχρι τη λήξη της τουριστικής περιόδου 31 Οκτωβρίου 2013.

ΘΕΜΑ: «Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη θερινή περίοδο έτους 2013 »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΉΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 2224 94. περί λειτουργίας Καταστημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Β.Δ 74S 1966 περί Κυριακής αργίας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 899 76 με τις οποίες το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς έχει χαρακτηριστεί ως τόπος τουριστικός.

3. Το υπ. αριθμ. 120S0 / 31.5.2013 έγγραφο του Υπουργείο Τουρισμού για την από του Νόμου προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη του.

4. Το υπ. αριθμ οικ 574 / 15.5.2013 έγγραφο μας προς τις επαγγελματικές οργανώσεις Εργοδοτών & Εργαζομένων.

5. Το υπ. αριθμ. 793 15.5.2013 έγγραφο του επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

6. Το από 30.4.2013 έγγραφο του συλλόγου εμπόρων «Η ΚΡΑΝΗ» & Εμποροεπαγγελματικού Συλλογου

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που εμφανίζεται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες στο Αργοστόλι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των Καταστημάτων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ειδών παντοπωλείων – οπωροπωλείων τα οποία εμπίπτουν στις αγορανομικές διατάξεις Α1Β/8577 83 (ΦΕΚ 526 Β 83) κατά τις Κυριακές και Αργίες, τηρουμένων των διατάξεων της ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7ΛΕ-ΒΧ6 εργατικής νομοθεσίας καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1 $92/1990. με το εξής ωράριο 08:30 π.μ – 24:00 μ.μ

2. Εγκρίνουμε την κατ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1S92 1990 κατά τις Κυριακές και Αργίες από ώρας 09:00 π.μ ~ 24:00 μ.μ

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη της τουριστικής περιόδου ήτοι 31 -10 -2013.

Η απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΉΣΩΝ

ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

email