Ανοικτά Ακαδημαϊκά μαθήματα – Ημερίδα Ενημέρωσης στο Αργοστόλι

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας στο Αργοστόλι, ημερίδα ενημέρωσης για την παρουσίαση της πλατφόρμας E-Class και γενικότερα της πορείας του προγράμματος.

Η παρουσίαση θα γίνει,  από τα μέλη της  Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης του Έργου, κο Παππά Νικόλαο και Τρουμπέτα Σπύρο και θα λάβει χώρα στις αίθουσες του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων το Σάββατο 9 Μαίου και ώρα 6 μ.μ.

Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο κοινό.

Την ημερίδα προλογίζει ο Δρ. Γεώργιος Ηλιάδης, προϊστάμενος του Τμήματος.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – ΕΣΠΑ (2007-2013), με κωδικό MIS: 385582 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

email