Ανταλλαγές υπηρεσιών και αγαθών χωρίς Ευρώ στην Κεφαλλονιά

Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη

Ζητούνται εθελοντές για διαμόρφωση χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για κοινωνικές δραστηριότητες. Επίσης και τεχνικοί και βαφείς οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν εθελοντικά.

Το πρώτο ραντεβού για εργασία είναι για Κυριακή απόγευμα 21/4/13 και ώρα 6. /

Το αρχίζουμε στην Κεφαλονιά, ενώ υπάρχει ήδη σε πολλές άλλες πόλεις. Δείτε για παράδειγμα το σύστημα της Ροδόπης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλώ ενημερώστε με.

Δείτε το αντίστοιχο παράδειγμα σύνδεσμο της Ροδόπης στο http://www.emro.gr/index.php

Ευχαριστώ

Νικόλας Γ. Μοσχόπουλος

Τηλ. 26710 28988 και  69 444 606 69 (Vodafone)
email