Απαγορεύονται κινητά και κάμερες στα σχολεία

Αποβολή στα κινητά από τα σχολεία

Αποβολή στα κινητά από τα σχολεία.

Συμπληρωματική εγκύκλιο, στην απόφαση της Μ. Γιαννάκου που απαγόρευε κάμερες και κινητά στα σχολεία, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Η απόφαση αυτή σχετικά με τη χρήση κινητών και καμερών από μαθητές και εκπαιδευτικούς αναφέρει:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή / και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου.
2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (κάμερα).Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’). Υπενθυμίζεται ότι, η απόφαση της κ. Γιαννάκου αναφερόταν σε απαγόρευση κατοχής κινητού εντός του σχολικού χώρου ενώ διευκρίνιζε ότι «στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ” όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του».
Πηγή άρθρου: lifo.gr