Απαραίτητο το Τιμολόγιο ποσότητας Ελαιολάδου για επιδοτήσεις του 2013 και μετά

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός (πρώην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) γνωστοποιεί σε όλους τους αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα και μη) κατόχους ελαιοδένδρων ότι, κρίνεται απαραίτητο να ζητούν και να κρατούν το Τιμολόγιο Ποσότητας Ελαιοκάρπου φετινής εσοδείας από τα ελαιοτριβεία γιατί δύναται να χρησιμοποιηθεί ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την καταβολή των Ενισχύσεων με την ισχύ του νέου Κανονισμού Αγροτικών Επιδοτήσεων.

email