Απασχόληση με 460 ευρώ το μήνα για 5 μήνες για 62000 νέους

Ανεργία

Ανεργία

Με έναν συνδυασμό όλων των προηγούμενων προγραμμάτων που με μικρή αποτελεσματικότητα –και όχι μόνο λόγω της μεγάλης ύφεσης– εφάρμοζε ο ΟΑΕΔ όλα τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εργασίας το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, στην αρχή του 2013.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν 5 νέα προγράμματα, για 62.000 άνεργους, κυρίως νέους, έως 29 ή και 35 ετών, σε συγκεκριμένους τομείς που η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκτιμά ότι θα έχουν ανάπτυξη, εντός του νέου έτους.

Η… κορωνίδα των προγραμμάτων, είναι ένας συνδυασμός κατάρτισης, προγραμμάτων stage, ανασφάλιστης εργασίας για 5 μήνες, στον ιδιωτικό τομέα και επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, εφόσον ο εργοδότης επιλέξει να απασχολήσει τον άνεργο για ένα χρόνο μετά τα δύο πρώτα στάδια του προγράμματος.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα αφορά σε 45.00 νέους ανέργους έως 29 ετών, με προϋπολογισμό 175 εκατ. ευρώ.

Απευθύνεται σε ανέργους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ήτοι σε έναν στους δύο νέους της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία στάδια:

Α)  Το πρώτο στάδιο αφορά στην κατάρτιση έως 100 ώρες των νέων σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Ο χρόνος κατάρτισης θα αμείβεται έως 8 ευρώ την ώρα.

Β) Το δεύτερο στάδιο αφορά στην πρακτική άσκηση με εργασιακή εμπειρία για 5 μήνες, με ασφαλιστική κάλυψη μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μισθό από 400 ευρώ για ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 460 ευρώ για πτυχιούχους.

Πρόκειται στην ουσία για την επανεμφάνιση των γνωστών stage, τα οποία όμως θα αφορούν μόνον στον ιδιωτικό τομέα. Η βασική κριτική που ασκείται στο συγκεκριμένο στάδιο, αφορά στην μη ασφαλιστική κάλυψη του συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Στην ουσία, ο χρόνος θεωρείται χρόνος απόκτησης εμπειρίας, και βάσει του προγράμματος οι άνεργοι θα έχουν μόνο ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο και όχι για σύνταξη.

Ο μισθός τους για τους 5 μήνες πρακτικής άσκησης θα είναι 460 ευρώ το μήνα για όσους έχουν πτυχίο και 400 ευρώ το μήνα για όσους έχουν απολυτήριο Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής.

Γ). Το τρίτο στάδιο αφορά στην απασχόληση των καταρτιζόμενων που έχουν αποκτήσει και εργασιακή εμπειρία, ανέργων, για άλλους 12 μήνες. Στο στάδιο αυτό, εφαρμόζεται ένα άλλο γνωστό πρόγραμμα, αυτό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών.

Στην πράξη, οι εργοδότες θα έχουν πλήρη απαλλαγή από το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα δε, με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι εργοδοτικές εισφορές θα καλύπτονται από το πρόγραμμα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, κατά κύριο λόγο το ΙΚΑ και δεν θα διαγράφονται απλώς από τα χρέη, με στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα ανατροφοδότησης ελλειμμάτων.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν πάρει το πτυχίο τους 36 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης και βάσει του σχεδιασμού, προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό – διατροφικό τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια, τις κοινωνικές υπηρεσίες (κυρίως υγεία και πρόνοια) και στην ναυτιλία.

Τα υπόλοιπα 4 προγράμματα, αφορούν

1) στην επιδότηση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων με την παροχή και συμβουλευτικής καθοδήγησης (αφορά σε 7.000 νέους ηλικίας έως 35 ετών και έχει προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ),

2) χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα (αφορά σε 3.000 άνεργους ηλικίας έως 35 ετών και έχει προϋπολογισμό περίπου 13 εκατ. ευρώ) και προβλέπει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτιση ακόμη και αναζήτηση επιχειρηματικών σχεδίων,

3) απασχόληση σε τομείς κοινωνικής φροντίδας (αφορά στην απασχόληση 1.200 ανέργων ηλικίας έως 30 ετών, για να καλύψουν θέσεις απασχόλησης σε 195 κοινωνικές δομές που λειτουργούν ήδη για την αντιμετώπιση της φτώχειας, όπως είναι τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα κοινωνικά φαρμακεία κλπ, με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ) και

4) πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό (αφορά στην απασχόληση 3.200 ανέργων, κυρίως αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων ή μηχανικών, για να απασχοληθούν σε έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών μνημείων, με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ.

Πηγή άρθρου: capital.gr