Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2019

Παρέλαση νεοσυλλέκτων

Παρέλαση νεοσυλλέκτων

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1998 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του δήμου μας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1998 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. του δήμου μας προκειμένου να απογραφούν.

Η απογραφή πρέπει θα γίνει από 4 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016

Απαιτείται να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής. Επίσης να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ & το Α.Φ.Μ. τους (όσοι δεν έχουν πρέπει να εκδώσουν από την εφορία).

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Επισημαίνουμε ότι όσοι Δεν Απογραφούν ή Απογραφούν Εκπρόθεσμα ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα υπέχουν μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αντίστοιχα.    

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Νικόλαος  Παπαδάτος

email