Απονομή βραβείου 1500 ευρώ από τον Δήμο Μεγανησίου

Δήμος Μεγανησίου

Δήμος Μεγανησίου

Ο Δήμος Μεγανησίου ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους που έχουν τις προϋποθέσεις, όπως μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2013, εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απονομή του ως άνω βραβείου(1.500 €) στο Δήμο Μεγανησίου, σύμφωνα με την αρ.110/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το βραβείο απονέμεται στον πρωτεύσαντα κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις στους Πολιτικούς Μηχανικούς σε οποιαδήποτε Πολυτεχνική Σχολή της χώρας.

Εν απουσία υποψηφίου, στον πρωτεύσαντα σε οποιαδήποτε τμήμα των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος, το βραβείο θα απονέμεται στον πρωτεύσαντα σε Παιδαγωγικό Τμήμα όλων των σχολών της χώρας.

Απαραίτητος όρος είναι τουλάχιστον ένας εκ των γονέων των υποψηφίων να έχει γεννηθεί στο Μεγανήσι, ανεξάρτητα από το τόπο διαμονής.

Η ημέρα της εκδήλωσης – απονομής του βραβείου, θα ανακοινωθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

Μεγανήσι 23 Αυγούστου 2013

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

Τ.Κ 31083 Μεγανήσι Λευκάδας

Τηλ: 2645361 300/314 , fax:2645361 319

Πληροφορίες: κα Μάντζαρη Βησσαρία

e-mail: [email protected]/ [email protected]