Δελτίο απογραφής στρατεύσιμων 1996 – Πρόγραμμα

Στρατιώτες

Στρατιώτες

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1996  (κλάση 2017) και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς πρέπει να παρουσιαστούν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  από

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τους.

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους:

α.  Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου

β. Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, για όσους πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Οι στρατεύσιμοι που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς και διαμένουν σε άλλο Νομό, θα καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής στην  Στρατολογική Υπηρεσία του τόπου διαμονής τους ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως) ή με συστημένη επιστολή.

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εμπρόθεσμα συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής αντίστοιχα).

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρουσιάσεως Στρατευσίμων κλάσης 2017 (γεννηθέντες το 1996), που επιθυμούν να καταθέσουν το δελτίο απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας, (Στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχη Μουζάκη» (ΚΕΤΧ), Μαραγκοπούλου και Εγλυκάδος 1 Πάτρα – Ώρα παρουσιάσεως 09:00-13.00), έχοντας μαζί τους τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ημερομηνία                                       Στρατεύσιμοι που το επώνυμό τους αρχίζει από

Από 2 Ιαν 2014                                                                       Α, Β

Έως 3 Ιαν 2014

Από 7 Ιαν 2014                                                                       Γ, Δ

Έως 10 Ιαν 2014

Από 13 Ιαν 2014                                                                     Ε, Ζ, Η,Θ

Έως 17 Ιαν2014

Από 20 Ιαν 2014                                                                     Ι,Κ,Λ

Έως 24 Ιαν 2014

Από 27 Ιαν 2014                                                                     Μ,Ν,Ξ

Έως 31 Ιαν 2014

Από 3 Φεβ 2014                                                                     Ο,Π,Ρ

Έως 7 Φεβ 2014

Από 10 Φεβ 2014                                                                   Σ, Τ

Έως 14 Φεβ 2014

Από 17 Φεβ 2014                                                                   Υ, Φ

Έως 21 Φεβ 2014

Από 24 Φεβ 2014                                                                   Χ,Ψ,Ω

Έως 28 Φεβ 2014

Από 3 Μαρ 2014                                                   όσοι στρατεύσιμοι δεν έχουν απογραφεί

Έως 31 Μαρ 2014

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ

email