Διαχείριση προσβολής των φοινικοειδών από τα έντομα

Φοινικόδεντρα

Φοινικόδεντρα

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στα τοπικά Μ.Μ.Ε. με θέμα το υψηλό κόστος αντιμετώπισης των εχθρών των φοινικοειδών στην πόλη του Αργοστολίου, ενημερώνουμε τα εξής:

Βάση της Νομοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά την καταπολέμηση των εχθρών καραντίνας των φοινικοειδών, κόκκινο κάνθαρο (σκαθάρι) και πεταλούδα παϊσαντίσια,  επιτρέπεται κατά έτος μόνο τέσσερις εφαρμογές με χημικά μέσα και αναλυτικά δύο με Lambda cyhalothrin και δύο με Spinosad.

Ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται από την Νομοθεσία, διότι η ποσότητα χημικού σκευάσματος που εκχύνεται στον φοίνικα κάθε φορά  που ψεκάζεται, εκτός από την διαπιστωμένη μελισσοτοξικότητα που προκαλεί , επαρκεί ως ποσότητα να καλύψει, ένα στρέμμα δενδρώδους  καλλιέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές μέσες θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί μας, για την αποτελεσματική προστασία ενός φοινικοειδούς από τις προσβολές των ανωτέρω εχθρών, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα εφαρμογές κατά την διάρκεια του έτους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ποσότητα χημικού σκευάσματος που απαιτείται για την προστασία ενός  φοίνικα  να επαρκεί για την προστασία δώδεκα στρεμμάτων δενδρώδους  καλλιέργειας.

Είναι εύκολα κατανοητό ακόμα και από παιδί του δημοτικού να αντιληφθεί ότι η επιβάρυνση που προκαλείται στο περιβάλλον και μάλιστα σε κατοικημένη περιοχή, είναι τεράστια !!!!!!!!!

Οι πιο πάνω σοβαροί λόγοι επέβαλαν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου να εκπονήσει μελέτη  για την αντιμετώπιση των εχθρών των φοινικοειδών με  χρήση Βιολογικών Μέσων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επιτρέπεται η χρήση τους σε κατοικημένη περιοχή .

Επίσης επιτρέπεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  να εφαρμόζονται πάνω από δώδεκα φορές το χρόνο ,χωρίς την παραμικρή επίπτωση στους ανθρώπους, στα έντομα και στα ζώα .

Η άλλη λύση ήταν να συνεχίσει η Υπηρεσία μας, με ιδία μέσα και με μηδαμινό κόστος, να εφαρμόζει  τις επιτρεπόμενες χημικές δραστικές ουσίες  τέσσερις φορές το χρόνο, όπως το πράττει από το 2014,  αφήνοντας απροστάτευτους τους φοίνικες για τους υπόλοιπους οκτώ μήνες  με άμεσο κίνδυνο  να χαθούν  σε βάθος χρόνου.

Ομολογουμένως το κόστος εφαρμογής των βιολογικών μέσων σε σχέση με τα χημικά μέσα  είναι τεράστιο, αλλά είναι μονόδρομος  για έναν Δήμο και μία Υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με την Νομοθεσία και σέβεται το ρόλο της , το περιβάλλον και το επιστημονικό επίπεδο των υπαλλήλων της.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

email