Διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Κάτω Λειβαθούς

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών συντήρησης θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/03/2015 από 08:00 έως 15:00 στις εξής περιοχές της Κάτω Λειβαθούς: Κουρκουμελάτα, Σβορωνάτα, Ντομάτα, Περιοχή Ίριννα, Σαρλάτα, Λακήθρα, Μηνιές, Περιοχή Αεροδρομίου καθώς και σε ολόκληρη την περιοχή της Λάσσης.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα: 26710 25851 , 26710 22240 .

Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου

Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς

email