Διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Κεφαλονιάς

ΔΕΗ

ΔΕΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών συντήρησης θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΚΥΡΙΑΚΗ  30/03/2014  από 08:00  έως 12:00 στις εξής περιοχές των Δ.Ε. Λειβαθούς και Αργοστολίου : Κεραμειές , Σπαρτιά , Κοριάνα , Κλείσματα , Δοριζάτα , Πεσσάδα , Κοκολάτα , Μεταξάτα , Κουρκουμελάτα , Ντομάτα , Καλλιγάτα , Σβορωνάτα , Σαρλάτα , Λακύθρα , Μηνιές , Αεροδρόμιο , Λάσση (περιοχή Ξενοδοχείου Princess).

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851 και   26710 22240.

 Αλεξάνδρα  Γ.  Γασπαρινάτου

Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς

email