Διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Παλικής

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών  θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΠΕΜΠΤΗ 12/03/2015  από 08:00  έως 15:00   στις εξής περιοχές της Παλικής:

Περιοχή ΚΤΕΟ Ληξουρίου, Άγιος Δημήτριος, Κάτω Κουβαλάτα, Ιχθυοτροφεία, Περιοχή Φορεστάτων , Λιβάδι, ολόκληρη η Περιοχή του Αθέρα, Κριτονού, ΧΥΤΑ.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851 και   26710 22240

email