Διακοπές ρεύματος την Κυριακή στην Λειβαθώ

Συνεργείο ΔΕΗ

Συνεργείο ΔΕΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών συντήρησης θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΚΥΡΙΑΚΗ  17/01/2016  από 08:00  έως 14:00 στις εξής περιοχές: Χελμάτα, Κομποθεκράτα, Κοκολάτα, Καραντινάτα, Μεταξάτα,  Κοριάννα , Κλείσματα, Σπαρτιά, Κεραμειές, Δοριζάτα, Πεσσάδα.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα: 26710 25851 , 26710 22240  .

email