Διάθεση Πιστοποιημένου Πατατόσπορου από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ανταποκρινόμενος άμεσα στις Δηλώσεις των Κεφαλλήνων και Θιακών Επαγγελματιών Αγροτών αλλά και των Ερασιτεχνών Παραγωγών για την προμήθεια ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ, ενημερώνει ότι παρελήφθη και διατίθεται από τον Ε.Α.Σ. πιστοποιημένος σπόρος πατάτας ανωτέρας ποιότητας, φημισμένων εμπορικών ποικιλιών χειμερινής καλλιέργειας.

Λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας της πατατοκαλλιέργειας για τον τόπο μας, ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, δωρεάν σε έντυπη μορφή, προς τους πατατοκαλλιεργητές ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να διατηρήσουν τη ποιότητα των πατατών τους σε ψηλά επίπεδα, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά την πίεση του ανταγωνισμού από πατάτες άλλων χωρών.

Με την προμήθεια ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό έχετε στα σίγουρα πιο γρήγορη βλάστηση στο χωράφι, με λιγότερα φυτοπαθολογικά προβλήματα, μια ομοιόμορφη φυτεία χωρίς κενά, πιο πρώιμη, ψηλή και καλύτερης ποιότητας παραγωγή.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ