Δηλώσεις συγκομιδής για τους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών

Αμπέλι

Αμπελώνας.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει τους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών ότι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ δήλωση συγκομιδής όχι αργότερα από την 15/11/2013 .

Η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική για όλους τους παραγωγούς οινοστάφυλων , είτε παραδίδουν τη παραγωγή τους στα οινοποιεία , είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής οι αμπελουργοί που οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και η παραγωγή τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή καθώς και οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής κάθε αμπελουργικό έτος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα με την εφαρμογή της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα , και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελοκαλλιεργητές να μετέχουν στα διάφορα μέτρα του τομέα ( προγράμματα αναδιάρθρωσης , χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων , μεταβίβαση δικαιωμάτων φύτευσης μεταξύ παραγωγών ) .

Για την συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμόστις Ψηφιακές Υπηρεσίες Του Υπ.Α.Α.Τ.δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών τον ίδιο κωδικό.

2. Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες Του Υπ.Α.Α.Τ.είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.

email