Δυνατότητα δήλωσης Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας

Αστυνομική Ακαδημία

Αστυνομική Ακαδημία

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα από την πρόσφατη συμπληρωματική εγκύκλιο Φ.251/17267α /Β6/11-2-2014/ΑΔΑ:ΒΙΡΝ9-Χ65 του Υπουργείου Παιδείας ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ 2014 ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων), οι οποίες σύμφωνα με τις προηγούμενες εγκυκλίους δεν θα συμπεριλαμβάνονταν στο Μηχανογραφικό του 2014 (για πολίτες):

“Σε συνέχεια των δύο (2) προηγουμένων εγκυκλίων μας (Φ.251/17267/Β6/7-2-2014/ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΙΛΑ) και Φ.151/17264/Β6/7-2-2014/ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΤΧΩ) με θέμα την Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

– σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται για υπογραφή, οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014.

– οι επιτυχόντες ΠΟΛΙΤΕΣ θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

Για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, δεν θα αποσταλούν καινούρια Υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξακολουθούν να υποβάλουν τα Υποδείγματα, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και διατίθενται και στα Λύκεια. Σε αυτά τα υποδείγματα δεν υπάρχει η επιλογή «Αστυνομικές Σχολές» για ΠΟΛΙΤΕΣ, μια επιλογή που ούτως ή άλλως θα ήταν προαιρετική και απλώς ενδεικτική. ”

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σημειώνεται ότι για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να δηλώσουν τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (που εντάσσονται στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο) θα πρέπει να έχουν επιλέξει (εντός του Σεπτεμβρίου του 2013) και να εξεταστούν πανελλαδικά το Μάθημα Επιλογής “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” & να εξεταστούν υποχρεωτικά στις Πανελλήνιες στο Μάθημα Γενικής Παιδείας “Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιτσικής”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

email