Ε.Α.Σ. : Ξεκίνησαν οι Δηλώσεις για τις Αγροτικές Επιδοτήσεις (Ο.Σ.Δ.Ε.) 2015

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο  Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας και Ιθάκης στοχεύοντας στην έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ενημερώνει ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα υποβολής της φετινής Αίτησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος και Διαχείρισης Ελέγχων (Ο.Σ.Δ.Ε.).

Όπως έχει επισημανθεί το 2015 είναι το έτος χορήγησης των ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ όπως αυτά προβλέπονται από την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο όλοι οι ντόπιοι Παραγωγοί, παλιοί και νέοι, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την Αίτησή τους καταγράφοντας σωστά και αναλυτικά καλλιέργειες και αγροτεμάχια.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την υποβολή της Αίτησης έχουν όλοι οι καθαρώς  ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ, ΑΛΙΕΙΣ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ και ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ εκτός από τους ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, καθώς υπάρχουν εκκρεμότητες στα Βοσκοτόπια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ενώ αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πώς θα μοιρασθούν οι Κοινοτικές Εκτάσεις.

Τα Δικαιολογητικά  που  ΔΕΝ  έχουν αλλάξει από πέρυσι δεν χρειάζεται να προσκομιστούν ξανά.  Όλοι  οι  παραγωγοί οφείλουν να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαζί τους ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ   ΕΦΟΡΙΑΣ   2014  και όσα δικαιολογητικά ανανεώνονται κάθε χρόνο ή έχουν αλλάξει από πέρυσι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  εφόσον  ΔΕΝ έχουν αλλάξει  :     

1.        Φωτοτυπία  Ταυτότητας  και  Α.Μ.Κ.Α.

2.       Φωτοτυπία  Βιβλιαρίου Τράπεζας Πειραιώς

3.       Φωτοτυπία  Βιβλιαρίου Υγείας  Ο.Γ.Α.

4.       Φωτοτυπίες  Ενοικιαστηρίων  

5.       Φωτοτυπία  Ε9  ή  Συμβόλαια    

6.       Φωτοτυπία  Μελισσοκομικού  Μητρώου 

7.       Φωτοτυπία Απόφασης Ένταξης για όλα τα Μέτρα Αγροτικής  Ανάπτυξης (π.χ. Βιολογική Γεωργία, Νέος Αγρότης, Διάδοχος Γεωργού Πρόωρης Συνταξιοδότησης κλπ)

Επιπλέον για όσους κάνουν ΑΙΤΗΣΗ για ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 1.          Βεβαίωση  Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο

2.       Φωτοτυπία  Παλαιού & Νέου Μητρώου Αιγοπροβάτων εφόσον δεν τηρείται στον Ε.Α.Σ.      

3.       Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών                               

 4.       Βεβαίωση Ασφαλιστικού  Ταμείου                     

 5.        Σε περίπτωση Φιλοξενίας, το Ε1 του 2015 του Ιδιοκτήτη Κύριας Κατοικίας.              

 6.  Βεβαίωση ή Καλλιεργητικό Σχέδιο για τα Βιολογικά                                                   

7.     Φωτοτυπία Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 2015) και Δικαιολογητικά για  Χρήματα που προκύπτουν από Εμπορικές, Μισθωτές Υπηρεσίες και Ελεύθερα Επαγγέλματα.    

Η διεκπεραίωση των εργασιών, πραγματοποιείται από το πιστοποιημένο, από τον αρμόδιο Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την Περιφέρεια Κεφαλληνίας & Ιθάκης,  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  των  ΑΓΡΟΤΩΝ (Κ.Ε.Α.) που διαθέτει  ο  Ε.Α.Σ. στο κτιριακό συγκρότημα του στο Αργοστόλι.

Υπενθυμίζεται ότι, τα χρονοδιαγράμματα είναι συγκεκριμένα (έως 15η Μαϊου 2015), παρατάσεις δεν θα δοθούν και όποιος Παραγωγός δεν υποβάλλει εμπρόθεσμη Δήλωση θα χάσει τις Επιδοτήσεις ασχέτως καλλιέργειας ή εκτροφής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να τηρήσουν την παραπάνω διαδικασία, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα.

Για τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας  Π. Καλαφάτης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

email