Ε.Α.Σ: πιστοποιημένος πατατόσπορος για εαρινή καλλιέργεια

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ανταποκρινόμενος στις Δηλώσεις του Κεφαλλονίτη και Θιακού αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη πατατοπαραγωγού για την προμήθεια πατατόσπορου, ενημερώνει ότι παρελήφθη και διατίθεται από τον Συνεταιρισμό στο Αργοστόλι πιστοποιημένος σπόρος πατάτας ,εαρινής εσοδείας, των ποικιλιών ΣΠΟΥΝΤΑ, ΦΑΜΠΟΥΛΑ, ΣΥΛΒΑΝΑ και ΣΙΦΡΑ.

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 911/19.4.2013 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε περίπτωση ζημιών σε καλλιέργειες πατάτας, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος κατά την υποβολή της Δήλωσης Ζημιάς να προσκομίζει φωτοαντίγραφα των Τιμολογίων Αγοράς πατατόσπορου ή Πιστοποιητικό ιδιοπαραγωγής από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ. 365/2002/Α΄307) ο παραγωγός υποχρεούται να χρησιμοποιεί πιστοποιημένο πατατόσπορο που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή την πατάτα που έχει παραχθεί από την προηγούμενη καλλιέργεια του ίδιου του παραγωγού και η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος στην τρέχουσα καλλιέργεια και μόνο στα δικά του αγροτεμάχια αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί από την ως άνω Διεύθυνση.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

email