Έχετε ανάγκη; – Κινείστε το αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες

Τζιπ χωρίς πινακίδες

Τζιπ χωρίς πινακίδες

Ούτε τεκμήρια, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε φόροι πολυτελείας, τίποτα. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι έχετε το δικαίωμα για δύο ημέρες τον μήνα να κινείτε το ΙΧ σας νόμιμα ακόμη και αν έχετε καταθέσει τις πινακίδες σας, πληρώνοντας ένα ελάχιστο τέλος στον κύριο έφορο.

Είναι νόμος του 1953 κυρίες και κύριοι. Βέβαια, μόλις το πάρουν χαμπάρι οι ιθύνοντες, μάλλον θα τον …καταργήσουν.

Βλέπετε, είναι περίοδος είσπραξης των τελών κυκλοφορίας και του φόρου πολυτελείας και το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να ρισκάρει έσοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Για την επαναφορά στο προσκήνιο της «ξεχασμένης» διάταξης… ευθύνεται ο συνάδελφος Γιώργος Ανδρής ο οποίος την ανέλυσε στην Ημερησία και στο imerisia.gr. OΓιώργος μας θυμίζει (μάλλον θυμίζει και στους εφόρους καθώς είναι αμφίβολο αν κάποιος πολίτης έχει ασκήσει το δικαίωμά του αυτό) ότι πριν από 10 χρόνια ακριβώς, κυκλοφόρησε μια εγκύκλιος η οποία δίνει τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία.

Η άδεια μπορεί να διαρκέσει το πολύ δύο ημέρες τον μήνα, ενώ για κάθε ημέρα, ο πολίτης θα πρέπει να πληρώσει 1,9 ευρώ. Διάκριση δεν γίνεται με βάση τον κυβισμό. Είτε αυτοκινητάκι έχεις, είτε…τάνκ, το ίδιο θα πληρώσεις. Με το που θα πληρώσεις τα 3,8 ευρώ, παίρνεις πινακίδες από χαρτόνι με την ένδειξη «Μ» και πορεύεσαι.

Θεωρητικά, η άδεια ισχύει για να πας το αυτοκίνητο στο ΚΤΕΟ, στο συνεργείο, ή για να το δείξεις στον υποψήφιο αγοραστή. Τώρα βέβαια, πώς μπορεί να ελέγξει η τροχαία που θα σε σταματήσει αν ο υποψήφιος αγοραστής είναι στο Καρπενήσι και του ήρθε να αγοράσει αυτοκίνητο μεταχειρισμένο στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, αυτό είναι άλλο ζήτημα.

Παραθέτουμε ολόκληρη την εγκύκλιο του 2003. Ποιος ξέρει, μπορεί σε κάποιον να φανεί χρήσιμη:

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 2367/53, όπως ισχύει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας 1,90 Ευρώ για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας.

Μέχρι τώρα η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. προσωρινή άδεια θεωρείται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας, οι οποίες εκδίδουν Ειδική πινακίδα από χαρτόνι «Μ».

2. Για την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των ανωτέρω προσωρινών αδειών και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των ενδιαφερομένων κρίνεται αναγκαίο η διαδικασία χορήγησης των αδειών αυτών να ολοκληρώνεται σε μια υπηρεσία του Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ., η οποία σύμφωνα με ης ανωτέρω διατάξεις είναι αρμόδια για τη χορήγησή της.

Για το λόγο αυτό, από 1ης Μαρτίου 2004 οι Δ.Ο.Υ. οι οποίες χορηγούν τις προσωρινές άδειες θα χορηγούν και ης ειδικές πινακίδες από χαρτόνι «Μ», χωρίς καμία ανάμιξη των Υπηρεσιών της Τροχαίας για θεώρηση ή άλλη ενέργεια.

3. Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζομε ότι:

α) Με τα έγγραφά μας Μ 739/122/ΠΟΛ. 33/25.2.1982, Μ 794/248/ΠΟΛ. 87/6-3-1986, Α 8302/387/ΠΟΛ. 245/17-8-1987, 1108539/1276/Τ. & Ε.Φ./ ΠΟΛ. 1238/25-9-1998 και 1012746/29Τ. & Ε.Φ./ ΠΟΛ. 1055/7-2-2002, έχει διευκρινισθεί, από τη Διοίκηση ότι εξαιρετικές περιπτώσεις για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας είναι:

Για τα ανάριθμα αυτοκίνητα μόνο για τη μεταφορά τους:

  • Από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο ταξινόμησης.
  • Για έλεγχο από το K.T.E.Ο. και
  • Για μετάβαση σε ειδικά συνεργεία για μετατροπή προσθήκη αμαξωμάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων.
  • Για τα ενάριθμα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία.
  • • Για δοκιμή, επισκευή ή πώληση αυτών.

β) Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας .θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για μεν τα ανάριθμα αυτοκίνητα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση του πωλητή ή ο τελωνειακός χώρος εκτελωνισμού ή ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος, για δε τα ενάριθμα αυτοκίνητα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στον οποίο έχει κατατεθεί δήλωση ακινησίας.

γ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας (δύο μέρες το ανώτερο το μήνα) αρχίζει να μετρά από την έναρξη της ημερολογιακής ημέρας για την οποία χορηγείται η άδεια και λήγει με τη συμπλήρωση μίας ή δύο ημερολογιακών ημερών, κατά περίπτωση.

δ) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η οδήγηση του οχήματος, για το οποίο χορηγήθηκε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, επειδή από το νόμο, (παρ. 7 άρθρο 22 του Ν. 2367/1953) δε γίνεται διάκριση, είναι δυνατή όχι μόνο από τον κύριο του οχήματος αλλά και από τρίτο πρόσωπο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το αυτοκίνητο κυκλοφορεί αποκλειστικά για τους λόγους τους οποίους εκδόθηκε η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας.

Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη αντιθέτου περιεχομένου.

email