Ευχαριστίες από το Τ.Ε.Ι. για την εβδομάδα επιχειρηματικότητας

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Όπως και πέρυσι, το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συμμετείχε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας, διοργανώνοντας τη δική του εβδομάδα επιχειρηματικότητας.

Από τις 18 μέχρι τις 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο ομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης, ένα εργαστήριο πραγματοποίησης συνέντευξης, αλλά και παρουσιάσεις εργασιών από πρωτοετείς φοιτητές.

Για ακόμα μία φορά, η προσέλευση των φοιτητών ήταν μεγαλύτερη από την αναμένομενη, ενισχύοντας μας το κίνητρο για τη συνέχιση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας στήριξαν για την πραγματοποίηση αυτής της εβδομάδας:

Τον κ. Δημήτριο Σκλαβενίτη και την Interface Team για τη δημιουργία και αναπαραγωγή του προωθητικού έντυπου υλικού.

Τον κ. Α. Στεφανίδη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος, για την ομιλία του.

Τον κ. Ι. Νικολάου, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τους καθηγητές κ. Ι. Καρύδη για τη πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού εργαστήριου, την Δρ. Χρ. Μπαμπάτσου για τη συνεργασία και την επίβλεψη των παρουσιάσεων των πρωτοετών.

Το τεχνικό και γραμματειακό προσωπικό για την υποστήριξη.