Ευχαριστίες στην μη κερδοσκοπική οργάνωση «Φίλοι που ζουν στην Κεφαλονιά»

Ευχαριστήρια

Ευχαριστήρια

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους Βρετανούς υπηκόους που έχουν συστήσει την μη κερδοσκοπική οργάνωση «Φίλοι που ζουν στην Κεφαλονιά» οι οποίοι εν όψει της νέας σχολικής περιόδου παρέδωσαν στην αρμόδια υπηρεσία σχολικά είδη, με σκοπό να διατεθούν σε μαθητές οικογενειών του Δήμου μας, οι οποίοι χρήζουν στήριξης.

O AΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ε.ΚΕΚΚΑΤΟΣ

email