Ευχαριστήρια Επιστολή Δωρεάς πεντακοσίων (500) ευρώ

Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο

Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο

Προς : Κο Κουρούκλη Διονύσιο

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια Επιστολή Δωρεάς πεντακοσίων (500) ευρώ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ«ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»και ο Σύλλογος Φίλων, σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά σας, αξίας  πεντακοσίων (500) ευρώ, εις μνήμην του αδερφού σας. Μακάρι η πράξη σας αυτή να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους συνανθρώπους μας, προκειμένου να βοηθηθεί το Νοσοκομείο μας.

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

email