Ευχαριστήρια επιστολή για δωρεά εργαζομένων ΟΤΕ στο ΕΕΕΕΚ

Ευχαριστήρια

Ευχαριστήρια

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ευχαριστεί θερμά την Πολιτιστική Ένωση Εργαζομένων του Ο.Τ.Ε. Αθήνας και το Πολιτιστικό Κέντρο Ο.Τ.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης για τη χορηγία τους στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της ΔΔΕ Κεφαλληνίας στα Φαρακλάτα.

Ο Διευθυντής Δ.Ε.

Μαρκάτος Δημήτριος

email