Ευχαριστήριο της Δημ. Αρχής στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε

Σχολικά είδη

Σχολικά είδη

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς, επιθυμεί να ευχαριστήσει τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε, την Γενική τους Δ/νση και τους εργαζόμενους, οι οποίοι στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς και αλληλεγγύης πρόσφεραν σημαντική ποσότητα σχολικών ειδών.

Ο σκοπός  να διατεθούν σε μαθητές οικογενειών του Δήμου μας, οι οποίοι χρήζουν στήριξης.

O AΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ε.ΚΕΚΚΑΤΟΣ

email