Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακουστική Οικολογία στην Κεφαλονιά

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα ο Τομέας Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας διοργανώνει σειρά δράσεων, στο πλαίσιο του έργου Οπτικοακουστική Οικολογία: Αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους σε μορφή Ψηφιακού Μουσείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των δράσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 – Ληξούρι, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λεωφόρος Στ. Τυπάλδου)

09:00–13:00 Εκπαιδευτική επίσκεψη Β/θμιων σχολικών μονάδων (Αίθουσες Γ2, Β4)

18:00–19:30 Διάλεξη απευθυνόμενη στο ευρύ κοινό (Αίθουσα Γ2)

19:45–20:30 Συναυλία οπτικοακουστικών έργων: Τριλογία The Fog (Λουφόπουλος, Εμμανουήλ, Επιτήδειος)  (Αίθουσα Β4)

Σάββατο 20 Απριλίου 2013 – Αργοστόλι, Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» (Αίθουσα Αντιόχου Ευαγγελάτου)

18:30–19:30 Διάλεξη απευθυνόμενη στο ευρύ κοινό

19:45–20:30 Συναυλία οπτικοακουστικών έργων, σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.: Τριλογία The Fog (Λουφόπουλος, Εμμανουήλ, Επιτήδειος)

Το έργο αφορά στην καταγραφή των λεγόμενων «ηχοτοπίων», υπό την έννοια της διάσωσης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω παρακολούθησης της διαχρονικής πορείας του ηχητικού περιβάλλοντος. Κατ’ επέκταση, οι κύριες κατευθύνσεις είναι:

(α) η δημιουργία μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων («ψηφιακό μουσείο»), η οποία θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και (β) η αξιοποίηση ηχητικών και κινηματογραφικών δεδομένων μέσω της μουσικής και οπτικοακουστικής σύνθεσης.

Πρόκειται για ένα έργο καινοτόμο, με σημαντικά αναμενόμενα οφέλη ως προς την τοπική κοινωνία, το οποίο δημιουργεί ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό υπόβαθρο στην Κεφαλονιά, ταυτόχρονα όμως και μεγάλα περιθώρια προβολής του επτανησιακού φυσικού πλούτου.

Το έργο είναι τριετές, στις πρότερες φάσεις του οποίου έχει πραγματοποιηθεί εκτενής σειρά από υψηλών προδιαγραφών καταγραφές ήχου και εικόνας της φύσης, όπως και ηχητικές μετρήσεις αστικών και ημιαστικών περιοχών της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου.

Στο πλαίσιο του έργου, έχει μεταξύ άλλων αναπτυχθεί από την ομάδα του Δρ. Απ. Λουφόπουλου μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου και ενός «χώρου εμβύθiσης» (immersion space), οι οποίες συνεισφέρουν απλόχερα στον βωμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα νέο μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι συγκεκριμένες ενημερωτικές δράσεις εντάσσονται στον σχετικό στόχο διάχυσης γνώσης προς την τοπική κοινωνία, αφενός σε στοχευμένες ομάδες που εμπίπτουν στο «Ψηφιακό Σχολείο», αφετέρου στο ευρύ κοινό. Αναμένεται ότι η εν λόγω δράση, πέρα από μια εκπαιδευτική διαδικασία, θα αποτελέσει μια άκρως ενδιαφέρουσα βιωματική εμπειρία στον χώρο των νέων τεχνολογιών και της οικολογικής ευαισθητοποίησης μέσω αυτών.

Αφίσα Διαλέξεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Π. Ηλιάδης, Επίκουρος Καθηγητής

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

email