Μετάθεση Εκδήλωσης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Μετάθεση Εκδήλωσης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Μετάθεση Εκδήλωσης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Η Δημοτική Αρχή ενημερώνει ότι το προγραμματισμένο από καιρό τριήμερο βιωματικό Σεμινάριο για Άτομα με ή χωρίς Αναπηρία με θέμα «Τέσσερις Τέχνες – Ένα όνειρο» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών μετατέθηκε για την Άνοιξη του 2016.

Ο λόγος της χρονικής μετάθεσης της εξαιρετικά σημαντικής τριήμερης Εκδήλωσης είναι ότι η έναρξη, ατυχώς συνέπεσε με την ημέρα της φυσικής καταστροφής των αιφνίδιων πλημμυρών, που έπληξαν το Νησί μας, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί σε τρίμηνη Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης.

Ο Υπεύθυνος Συντονισμού του Προγράμματος στην Κεφαλονιά Α/Δήμαρχος Υγείας Ευάγγελος Κεκάτος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΚΕ κ.Άγγελο Κωνσταντάκη, τον Προϊστάμενο της Πρόνοιας κ. Δημήτρη Δημουλιό και το Διευθυντή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης κ.Θεόδωρο Μπαγιώκη θα είναι σε διαρκή επαφή με τα Στελέχη της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, έτσι ώστε σύντομα να ορισθεί ημερομηνία ανάπτυξης του Προγράμματος.

Τέλος, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ.Αλέξανδρος Παρίσης εκφράζει τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών για την επιλογή του Νησιού για την εφαρμογή του πολύτιμου Προγράμματος και ζητά την κατανόηση των Στελεχών της Εταιρείας για τη χρονική μετάθεση της Εκδήλωσης

email