Ο Ε.Ο.Σ Κεφαλονιάς πάει στους Επτά Νερόμυλους

Αυτή την Κυριακή απολαυστική πεζοπορία στους Επτά Νερόμυλους.

Για συμμετοχή στις εκδρομές απαραίτητη συνεννόηση με το τηλέφωνο 6998712462.

Ο Ε.Ο.Σ Κεφαλονιάς πάει στους Επτά Νερόμυλους

Ο Ε.Ο.Σ Κεφαλονιάς πάει στους Επτά Νερόμυλους

Ο Ε.Ο.Σ Κεφαλονιάς πάει στους Επτά Νερόμυλους

email