Σεμινάρια για την Επτανησιακή Διατροφή – Πρόγραμμα Κεφαλονιάς

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης Αποτύπωση και Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο των σχετικών εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί παράλληλα στην Κεφαλονιά (24-26 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2014), στη Ζάκυνθο (25-26 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2014) και στη Λευκάδα (24-26 Ιανουαρίου και 8-9 Φεβρουαρίου 2014).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και η ευρύτερη εφαρμογή της στα τοπικά εστιατόρια, μέσα από την καταγραφή των παραδοσιακών συνταγών, τις συνεργασίες επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες και η γενικότερη προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία έχουν πολιτιστική υφή.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου προβλέπεται η δη­μιουργία Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας, το οποίο θα αποδίδεται σε τοπικούς εστιάτορες και επαγγελματίες από Επιτροπή Ει­δικών που θα συγκροτηθεί για αυτό το σκοπό, με μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για την απονομή του να είναι η παρακολούθηση των συγκεκριμένων Σεμιναρίων. Οι κάτοχοι του Σήματος, αφού έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια, θα ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τοπι­κά προϊόντα.

Το εξαήμερο σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ­θύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα­κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί­ας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε.

http://www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_1.doc

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:

  • Κεφαλονιά: Στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: akorsian [at] teiion [dot] gr
  • Ζάκυνθος: Στη Γραμματεία του Τμήματος Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: alexandra_ntouzevic [at] yahoo [dot] gr
  • Λευκάδα: Στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_dep [at] teiion [dot] gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: a [dot] vitoratos [at] yahoo [dot] com, τηλ. 697 2811446)

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Σεμιναρίου στην Κεφαλονιά  24-26 Ιανουαρίου & 31 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2014 – Εγκαταστάσεις ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Ιανουαρίου 2014

14:00-15:00                 Μετασυλλεκτική μεταχείριση και συντήρηση των προϊόντων της παραδοσιακής διατροφής [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

15:00-16:00                 Μετασυλλεκτική μεταχείριση και συντήρηση των προϊόντων της παραδοσιακής διατροφής [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

16:15-17:15                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της παραδοσιακής διατροφής [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

17:30-18:30                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της παραδοσιακής διατροφής [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

18:30-19:30                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν – Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

19:30-20:30                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν – Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Ιανουαρίου 2014

09:00-10:00                 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων στις επιχειρήσεις εστίασης [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

10:00-11:00                 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων στις επιχειρήσεις εστίασης [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

11:15-12:15                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

12:15-13:15                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

13:30-14:30                 Η σημασία του σήματος «Τοπικής Παραδοσιακής Κουζίνας» σαν στοιχείο πιστοποίησης στην προβολή των υπηρεσιών των χώρων εστίασης (Ζήσιμος Λυκούδης)

14:30-15:30                 Θρεπτική αξία της παραδοσιακής διατροφής στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα (Ζήσιμος Λυκούδης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Ιανουαρίου 2014 

09:00-10:00                 Γαστρονομική σημασία και ποιότητα των παραδοσιακών συνταγών στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα (Νίκος Περλέγκης)

10:00-11:00                 Οι σύγχρονες μέθοδοι μαγειρικής στην παρασκευή των παραδοσιακών συνταγών – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα [Α΄] (Νίκος Περλέγκης)

11:15-12:15                 Οι σύγχρονες μέθοδοι μαγειρικής στην παρασκευή των παραδοσιακών συνταγών – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα [Β΄] (Νίκος Περλέγκης)

12:15-13:15                 Καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών συνταγών – Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων σε νέες συνταγές [Α΄] (Νίκος Περλέγκης)

13:30-14:30                 Καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών συνταγών – Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων σε νέες συνταγές [Β΄] (Νίκος Περλέγκης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Ιανουαρίου 2014

14:00-15:00                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο χώρο εστίασης και διατροφής, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εστίασης – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Α΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

15:00-16:00                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο χώρο εστίασης και διατροφής, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εστίασης – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Β΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

16:15-17:15                 Ο αγροτουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης – Οι παραδοσιακές συνταγές ως αναπόσπαστο στοιχείο του αγροτουρισμού [Α΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

17:30-18:30                 Ο αγροτουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης – Οι παραδοσιακές συνταγές ως αναπόσπαστο στοιχείο του αγροτουρισμού [Β΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

18:30-19:30                 Η αγροτική παράδοση στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα – Σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με τη διατροφή των κατοίκων (Αγησίλαος Κονιδάρης)

ΣΑΒΒΑΤΟ 1η Φεβρουαρίου 2014

09:00-10:00                 Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων εστίασης [Α΄] (Χρήστος Φώης)

10:00-11:00                 Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων εστίασης [Β΄] (Χρήστος Φώης)

11:15-12:15                 Ο ρόλος των χώρων εστίασης στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος [Α΄] (Χρήστος Φώης)

12:30-13:30                 Ο ρόλος των χώρων εστίασης στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος [Β΄] (Χρήστος Φώης)

13:30-14:30                 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Α΄] (Χρήστος Φώης)

14:30-15:30                 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Β΄] (Χρήστος Φώης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Φεβρουαρίου 2014

10:00-12:00                 Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων. Απονομή βεβαιώσεων και κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Αγησίλαος Κονιδάρης) 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

email