Σεμινάριο για την Επτανησιακή Διατροφή στην Κεφαλονιά

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Την Τρίτη 25 Ιουνίου ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος του Σεμιναρίου για την Επτανησιακή Διατροφή, που διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Αργοστόλι, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 29 Ιουνίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το πενθήμερο Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ¬θύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η δη¬μιουργία Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας, το οποίο θα αποδίδεται σε τοπικούς εστιάτορες που, αφού έχουν παρακολου-θήσει τα σχετικά σεμινάρια, θα ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τοπι¬κά προϊόντα.

Το Σεμινάριο θα επαναληφθεί στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα, από την 1η έως τις 6 Ιουλίου.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα¬κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί¬ας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής μπορεί να γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (9:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: spytro [at] gmail [dot] com

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε:

www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_sto_seminario.doc

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

(e-mail: a [dot] vitoratos [at] yahoo [dot] com)

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλ: 26710-27101

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

email