Θα ήθελες… …να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο;

Βιβλιοπωλείο ΚΥΒΟΣ

Βιβλιοπωλείο ΚΥΒΟΣ

Θα ήθελες…

…να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο;

…να μπορείς να μιλάς με τα ζώα;

…να αναπνέεις κάτω απ’ το νερό;

…να πετάς από το ένα αστέρι στο άλλο;

Όταν ονειρεύεσαι, όλα μπορούν να γίνουν!

Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2013 | Ώρα 11:00

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΥΒΟΣ – ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 13 – 1ος ΟΡΟΦΟΣ

email