Έκδοση τιμοκατάλογων τουριστικής περιόδου 2014

Ομοσπονδία Καταλυμάτων

Ομοσπονδία Καταλυμάτων

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων ότι η έκδοση τιμοκαταλόγων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 37 των ν. 3498/2006

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δεν εξέδωσαν ακόμη τους τιμοκαταλόγους για την περίοδο 2014 παρακαλούνται να εκδώσουν τους τιμοκαταλόγους τους άμεσα.

Οι  κυρώσεις προβλέπονται στις διατάξεις ( Κ.Υ.Α αρ. 14737/09-11-2011).

Οι νέοι επιχειρηματίες του κλάδου μας με τον ν. 4179/2013 παρακαλούμε να φροντίσουν & για την προμήθεια του διακριτικού σήματος νόμιμης τουριστικής επιχείρησης  μέλους της ΟΕΕΔΔΚΙ ταυτόχρονα με την έκδοση των τιμοκαταλόγων τους από το γραφείο μας.

Ευχαριστούμε

Για το Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                                        ΤΕΡΥ ΜΑΡΚΑΤΟΥ

ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.Ε.Δ.Δ.Κ.Ι

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 64

ΤΗΛ. 2671029109  e-mail oeeddki [at] otenet [dot] gr

email