Διαψεύδει η Μητρόπολη Κεφαλονιάς την καταγγελία για απρεπή συμπεριφορά

Κεφαλονιά: Το σπίτι του Αγίου Γερασίμου

Κεφαλονιά: Το σπίτι του Αγίου Γερασίμου

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας κατόπιν ἐρεύνης  γνωστοποιεῖ ὅτι δέν ἐπαληθεύτηκε ἡ ἀναφερόμενη ἐκδοχή, γιά ὅσα φέρονται ὅτι διημείφθησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τήν 4ην Σεπτεμβρίου, κατά τό πέρας τοῦ ὡραρίου,  κοινοποιούμενον εἰς τάς εἰσόδους της, ὡς τηρεῖται ἀναλόγου προγράμματος, ἀπαρεγκλίτως εἰς ὅλας τάς Ἱεράς Μονάς.

Εἴναι σαφές ὅτι πρόκειται περί ἐσφαλμένης ἐκτιμήσεως, ἡ ὁποία οὐδεμία σχέσιν ἔχει μέ τό πνεῦμα πού ἐδόθη εἰς τό δημοσίευμα.

Ἡ Ἱερά Μονή, ἄμισθον ἰατρεῖον καί πνευματικόν καταφύγιον πλήθους ἀνθρώπων καί ἡ ἀδελφότης αὐτῆς, μέ αὐταπάρνησιν καί αὐτοθυσία, ἐν μέσω πολλῶν δυσκολιῶν καί καθημερινῶν ἀδυναμιῶν, θά συνεχίσῃ τήν πνευματικήν καί ὑλικήν βοήθειά της καί εἰς τόν σημερινόν κουρασμένον ἐμπερίστατον ἄνθρωπον.

Την καταγγελία περί απρεπή συμπεριφορά καλόγριας μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας ΕΔΩ

email