Πρόγραμμα Ακολουθιών Μ. Εβδομάδoς Ι.Ν Αγ.Σπυρίδωνος-Αγ.Τριάδος & Μεταμορφώσεως

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά των  Ακολουθιών Μ. Εβδομάδoς Ι.Ν Αγ.Σπυρίδωνος-Αγ.Τριάδος & Μεταμορφώσεως

 Ακολουθιών Μ. Εβδομάδoς Ι.Ν Αγ.Σπυρίδωνος-Αγ.Τριάδος & Μεταμορφώσεως

email