ΠΡΟΣ: Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Δημήτριον

«Ευστάθιος Χωραφάς»

«Ευστάθιος Χωραφάς»

Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Διά την εκλογήν σας αλλά και δια την ενθρόνισήν σας, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Προσφυγικού χωριού μας Πατρίδα Βέροιας δια του Προέδρου Αντωνίου Καγκελίδη, αλλά και το Εκκ/κόν Συμβούλιον της Ενορίας μας Αγίας Παρασκευής Ι.Μ. Βέροιας – Ναούσης και Καμπανίας δια του εφημέριου μας πρωτ. Διονυσίου Συρόπουλου, σας ευχόμαστε εγκαρδίως Έτη Πολλά και Ευλογημένα.

Διατηρούσαμε αρίστην πνευματικήν σχέσιν με τον Μακαριστόν κυρόν Γεράσιμον του οποίου η εκδημία εις Κύριον κατέστη δ’ ημάς πατρικήν απώλειαν.

Η εις Κεφαλληνίαν επίσκεψή μας τον Αύγουστο του 2014, η υποδοχή από τον Δήμαρχο και η συνάντησή μας με τον Μακαριστό πραγματοποιήθηκε κατόπιν της προσκλήσεως της  άξιας επαίνων δια το έργο που επιτελεί κ. Εύης Λειβαδά. Η έρευνα εκ μέρους της ύπαρξης τυχόν σχέσεων των ΄΄Χωραφάδων΄΄ της Κεφαλληνίας με της Πατρίδας αφ’ ενός και του Ι.Ν. της Παναγίας Ρακαντζή με τον αλησμόνητον  Πόντον, αποτέλεσε τον κύριον λόγον της εκεί παρουσίας μας.

Σεβασμιότατε, παρακαλούμεν Υμάς όπως ευλογήσετε μιαν επίσκεψιν εις την Ευλογημένην Επαρχίαν σας, να σας γνωρίσουμε από κοντά και να υποβάλλουμε αίτημα όπως η Αγία Εικόνα της Θεομήτορος του Πόντου κοσμήσει δια ολίγων ημερών το Ιερόν Προσκυνητάριον του Ναού μας και να Ευλογήσει το προσφυγικόν χωρίον μας.

Ασπαζόμαστε  την Δεξιάν σας μετά Σεβασμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ΄΄ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ΄΄

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ

email