Εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2014

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλονιάς & Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους γεωργοκτηνοτρόφους ότι, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή ένστασης επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2014.

Υπενθυμίζεται ότι, οι γεωργοκτηνοτρόφοι οι οποίοι είτε έχουν απορριφθεί ή δεν εισέπραξαν το σωστό ποσό της προκαταβολής μπορούν να υποβάλουν ένσταση ώστε αμέσως μετά το διοικητικό έλεγχο από τον αρμόδιο Oργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καταστεί δυνατή η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής ένστασης στα γραφεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι : Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015.

Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

email