ΕΛΜΕ-ΚΙ: Πρόγραμμα μαθημάτων Λαϊκής αλληλεγγύης στο Αργοστόλι

Μαθήματα αλληλεγγύης

Μαθήματα αλληλεγγύης

Ξεκίνησε για το Αργοστόλι το πρόγραμμα τωνΛΛ που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ-ΚΙ.

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε βάσει των αναγκών που δηλώθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τους εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη 5 – 9 μμ. Επειδή αναμένουμε αύξηση της συμμετοχής, καθώς  και επέκταση και σε άλλα γνωστικά πεδία, παρακαλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή να το δηλώσουν στα μέλη του ΔΣ ή στους συναδέλφους Πεντογάλου και Βάρσο.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγγλικά 5-6 μμ Μπαλτσαβιά

Αρχαία 6-7 μμ Πεντογάλου

Φυσική Γενικής Παιδείας 7-8 μμ Ποταμιάνου

Έκθεση 8-9 μμ Βαμβακά

Άλγεβρα 8-9 Βάρσος

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση (μαζί με Γ΄ Λυκ.) 7-8 μμ Βαμβακά

Αρχαία Γενικής 7-8 μμ Πεντογάλου

Φυσική Γενικής 7-8 μμ Τζατζάνης

Χημεία Γενικής Παιδείας 8-9 Τζατζάνης

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Γενικής 6-7 μμ Ποταμιάνου

Ανάπτυξη Εφαρμογών 6-7 μμ Ρώτας

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 7-8 μμ Βάρσος

Μαθηματικά Γενικής 8-9 μμ _________

Επιπλέον, υπάρχει άμεσα δυνατότητα κάλυψης των Γαλλικών – προετοιμασίας για Κρατικό Πιστοποιητικό (Ζορμπάς) καθώς και του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος των ΕΠΑΛ Δίκτυα Υπολογιστών (Καρόγλας).

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ

Ο Πρόεδρος

Ο Οργανωτικός Γραμματέας

Γεωργόπουλος Διονύσης

Μαντζουράτος Δημήτρης

email