Έναρξη του 4ου Θερινού Σχολείου για τη Βιολογική Γεωργία στο Αργοστόλι

Έναρξη του 4ου Θερινού Σχολείου για τη Βιολογική Γεωργία στο Αργοστόλι

Έναρξη του 4ου Θερινού Σχολείου για τη Βιολογική Γεωργία στο Αργοστόλι

Στην τελική φάση τους εισέρχονται για το 2013 τα Θερινά Σχολεία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Έτσι, σε συνέχεια του 3ου Θερινού Σχολείου που διεξήχθη τον Ιούνιο, τη Δευτέρα 26 Αυγούστου ξεκινά στο Αργοστόλι το 4ο Θερινό Σχολείο για τη Βιολογική Γεωργία, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων.

Το Θερινό Σχολείο θα ολοκληρωθεί στις 6 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκειά του οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν σε θέματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων με μεθόδους βιολογικής γεωργίας. Καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες –ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων– να συμβάλουν στην αναβάθμιση του γεωργικού τομέα και την ποιοτική επιστροφή στη γεωργία που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Έναρξη του 4ου Θερινού Σχολείου για τη Βιολογική Γεωργία στο Αργοστόλι

Έναρξη του 4ου Θερινού Σχολείου για τη Βιολογική Γεωργία στο Αργοστόλι

email