Ενδιαφέροντα σεμινάρια στην Κεφαλονιά

Ενδιαφέροντα σεμινάρια στην Κεφαλονιά

Ενδιαφέροντα σεμινάρια στην Κεφαλονιά

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου από τον εμπορικό σύλλογο  Αργοστολίου  η ΚΡΑΝΗ, σε αίθουσα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,   σεμινάριο  Τεχνικών Ασφαλείας για την Γ κατηγορία επικινδυνότητας  (εμπόριο και υπηρεσίες).

Οι επιμορφούμενοι επαγγελματίες, δικαιούνται πλέον να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους με υπευθυνότητα, εφόσον έλαβαν τη γνώση της νομοθεσίας και των κινδύνων που συνεπάγεται η εργασία καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Ταυτόχρονα απαλλάσσονται από μια οικονομική ετήσια επιβάρυνση της τάξης των 300-400 € κατ’ ελάχιστο!!

Ως εμπορικός σύλλογος συνεχίζουμε τις εγγραφές επαγγελματιών ώστε στο δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου να διοργανώσουμε και άλλα   σεμινάρια για την Γ κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διοργάνωση σεμιναρίου για την Β κατηγορία ( βιοτεχνίες, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια βενζίνης κ.α.)

Για εγγραφές στα σεμινάρια   Τεχνικών Ασφαλείας, επικοινωνήστε με τον  Κωνσταντίνο Πρέντζα στα τηλέφωνα 26710.27758 & 6978.554144 και στο γραφείο της Βανδώρου 8. Σχετική ενημέρωση έχει γίνει και στα Λογιστικά γραφεία του Αργοστολίου, μιας και οι λογιστές σας γνωρίζουν τη διαδικασία και την αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προϊστάμενο του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, κο Κονιδάρη για την παραχώρηση της αίθουσας του Τ.Ε.Ι. για τις ανάγκες του σεμιναρίου.

Ο Πρόεδρος της ΚΡΑΝΗΣ

Σταύρος Σπαθής

Σεμινάριο για τη διαχείριση των εδαφών της Κεφαλονιάς

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι (είσοδος από Λεωφόρο Αντ. Τρίτση), θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

«Τα εδάφη της Κεφαλονιάς και η διαχείρισή τους»

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης των κυριότερων γεωργικών εδαφών της Κεφαλονιάς, που πραγματοποιήθηκε μέσω της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Πληροφορίες: Ε. Κατσαλήρου

Τηλ. 26710 26270 & 6982799360

E-mail: [email protected]