Ενημέρωση από την Δ/νση Κ.Ε.Π. του Δήμου Κεφαλονιάς

ΚΕΠ

ΚΕΠ

Η Δ/νση Κ.Ε.Π. του Δήμου Κεφαλονιάς προκειμένου να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση κυρίως Συνταξιούχων και πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από σήμερα, και μέχρι λήξεως υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων, θα εξυπηρετεί τους Συνταξιούχους των Ασφαλιστικών Ταμείων Ι.Κ.Α. – Ο.Γ.Α – Ν.Α.Τ. για την Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών/Συντάξεων έτους 2012.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία των Κ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία:

  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
  • Δελτίο Ταυτότητας,
  • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου/ Συνταξιούχου όπως αναγράφεται στο τελευταίο σημείωμα απόδοσης σύνταξης ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου,
  • Α.Μ.Κ.Α.

Επίσης μέχρι 31/10/2013 πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. απογραφή και θεώρηση Βιβλιαρίων του Ο.Π.Α.Δ. για τους συνταξιούχους δικαιούχους του ΟΠΑΔ και τα έμμεσα αυτών μέλη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Δελτίο Ταυτότητας,

Ασφαλιστικά Βιβλιάρια άμεσα & έμμεσα ασφαλισμένων,

Α.Φ.Μ.,

Α.Μ.Κ.Α.,

IBAN λογ/μου Τραπέζης των Άμεσα Ασφαλισμένων.

Πληροφορίες: Δ/νση Κ.Ε.Π. Νικόλαος Φραντζής, τηλ. 2671361031 

Η Αντιδήμαρχος

Αθηνά Αυγουστάτου

Ώρες Εξυπηρέτησης Πολιτών:

Κ.Ε.Π. Αργοστολίου, καθημερινά,  08.00 – 20.00 & Σάββατο 08.30-13.30

Κ.Ε.Π. Παλικής, καθημερινά,  08.00 – 20.00 & Σάββατο 08.30-13.30

Κ.Ε.Π. Λοιπών Δημ. Ενοτήτων, Δευτέρα – Παρασκευή, 7.30 – 13.30