Ενημέρωση από την Ομοσπονδία Καταλυμάτων Κεφ/νίας – Ιθάκης

Ομοσπονδία Καταλυμάτων

Ομοσπονδία Καταλυμάτων

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι πρέπει να θεωρήσουν τα βιβλία πόρτας από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή για το 2014 .

Εξακολουθούν να εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο πελατών.

Οι συνάδελφοι που διαθέτουν βιβλίο πόρτας της προηγούμενης διάταξης μπορούν να τα θεωρήσουν στην Αστυνομία χωρίς να   το αντικαταστήσουν.

Για την  θεώρηση θα προσκομίζετε το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ & την Αίτηση Δήλωσης τιμών 2014.

                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΑΤΣΑΡΟΥ                                                       Τ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ