Ενημέρωση για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Δήμος Κεφαλονιάς

Κέντρα δια Βίου Μάθησης

Κέντρα δια Βίου Μάθησης

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014 – 2020»

Η έννοια της Διά Βίου Μάθησης βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) εκπροσωπούν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο τους στόχους του Ιδρύματος.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών, όπως αυτές διατυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως “δεξιότητες κλειδιά”, που κάθε Ευρωπαίος Πολίτης πρέπει να κατέχει, ώστε να παρέχεται  δια βίου μάθηση σε όλους τους ενήλικες πολίτες.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Στα περισσότερα από 100 προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 194.623 πολίτες, εκ των οποίων το 74% είναι γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες των συμμετεχόντων, το 7,5% είναι 15-24 ετών, η μεγάλη πλειοψηφία που φτάνει το 72% είναι 25-54 ετών, ενώ σημαντική είναι η συμμετοχή και στις ηλικίες άνω των 55 ετών, σε ποσοστό 20.6%. Στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (επιστημονικά στελέχη, διοικητικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαίδευσης, κλπ) προσεγγίζουν τις 6.500. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων εστιάζεται κυρίως στα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και στην πληροφορική.

Η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης πιστεύει στα οφέλη της διά βίου μάθησης και εργάζεται για την εμπέδωσή της. Είμαστε πεπεισμένοι για το κοινωνικό αποτύπωμα, όλων των έργων της διά βίου μάθησης, όχι μόνο των Κ.Δ.Β.Μ., αλλά και των άλλων προγραμμάτων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι Σχολές Γονέων και το πρόγραμμα “Οδυσσέας”.

Η επόμενη μέρα για τα Κ.Δ.Β.Μ. έρχεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να συμβάλει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους, καθώς και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πρόσθετοι στόχοι για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της νέας Προγραμματικής Περιόδου είναι η αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού, ιδίως των ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ή με λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι και τη δημόσια ζωή, καθώς η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αναμένει την εξειδίκευση του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε άμεσα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις αρμόδιες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ), να μπορούνε τα προγράμματα να συνεχίσουν περάσουν προχωρήσουμε στο νέο στάδιο υλοποίησης.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο όλων είναι ότι με συστηματικές κινήσεις κλειδιά όπως τα συγκεκριμένα προγράμματα, παρατηρείται εδραίωση της λεγόμενης “κουλτούρας δια βίου μάθησης” και στην Ελλάδα.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα συνεχίσει το έργο του και θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες αλλά και το καταγεγραμμένο ενδιαφέρον των πολιτών.

 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

ΔΡΑΣΗ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  του Δήμου Κεφαλλονιάς  ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2013. Η έναρξη των πρώτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και έως  τις 30 Ιουνίου του 2015 , που θα ολοκληρωθούν τα τελευταία ενεργά τμήματα, ο αριθμός τους θα ανέρχεται στα 85 τμήματα μάθησης. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων εργάσθηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται ως ωρομίσθιοι  20 εκπαιδευτές/τριες διαφόρων ειδικοτήτων Πληροφορικής, Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών, Ιταλικών, Ρωσικών),Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, ενώ επιμορφώθηκαν  1300  κάτοικοι του νησιού μας, που εντάχθηκαν ως εκπαιδευόμενοι στα  τμήματα αυτά.

Στο σημείο αυτό τονίζεται το γεγονός ότι ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των εκπαιδευομένων για τη συμμετοχή τους σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα μετά  την τουριστική περίοδο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2015

                                

                     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 53
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

 

9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΡΙΣΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 1
 

              ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

85

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 

1
ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α1 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΒΛΑΧΑΤΑ

7

1

 

ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α2 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2

 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ

ΣΑΜΗ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

ΦΑΡΣΑ

10

4

2

2

1

1

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

ΦΑΡΣΑ

ΣΑΜΗ

ΣΚΑΛΑ

ΜΑΥΡΑΤΑ

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ

 

9

2

1

1

2

2

1

2

ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΠΑΣΤΡΑ

ΠΟΡΟΣ

ΣΚΑΛΑ

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

ΣΑΜΗ

 

2

2

2

1

2

1

3

2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΦΑΡΣΑ

2

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ SOCIAL MEDIA

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

1

1

 

ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

1

1

 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

 

1

2

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
email