Ενημερωτικό Δελτίο από το ΚΤΕΟ Κεφ/νίας

ΚΤΕΟ

ΚΤΕΟ

Aξιότιμοι Κύριοι,

Η παρούσα επιστολή σκοπό έχει να σας ενημερώσει και επισήμως αρχικά για την ύπαρξη πλήρους Αυτόματης Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Μοτοσυκλετών στην πόλη μας και κατ επέκταση να σας κοινοποιήσει κάποιες εξελίξεις σχετικά με τον θεσμό του Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων, ώστε και εσείς με τη σειρά σας να τα γνωστοποιήσετε στους ακροατές/αναγνώστες σας.

Η Γραμμή Ελέγχου Μοτό πρόκειται για επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και του υπάρχοντος ελεγκτικού πεδίου του Ικτέο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020 και λειτουργεί πλήρως με διακριβωμένο εξοπλισμό και πιστοποιημένο ελεγκτικό προσωπικό.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ.Φ2/64580/2288/99 κ.υ.α «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» (Β’ 1523), όπως ισχύει και το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ Υ.Α Φ.23 /24327 / 2887/ 04-05-09 κυ.α«Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» (Β΄ 945), σας κάνουμε γνωστό ότι μετά και την έκδοση Προγράμματος Πρόσκλησης από την περιφέρεια στις 25/05/2012 και την κοινοποίηση του στον τοπικό τύπο, ο Τεχνικό Έλεγχος των Μοτοσυκλετών ανεξαρτήτου κυβισμού είναι υποχρεωτικός για όλες εκείνες τις μοτοσυκλέτες που είναι ταξινομημένες στο νομό μας.

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες εξελίξεις και δεδομένου ότι πλέον έχουν καθοριστεί τα παράβολα υπέρ του Δημοσίου, τα οποία καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης τηςμοτοσυκλέτας όταν προσέρχεται εκπρόθεσμα για Τεχνικό Έλεγχο στο ΚΤΕΟ,

θαπρέπει να κάνουμε γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών κυβισμού άνωτων 50cc ότι υπόκεινται σε Τεχνικό Έλεγχο βάση της Ημερομηνίας Αδείας τουςκαι αφού έχουν παρέλθει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία αρχικής αδείας ανπρόκειται για Αρχικό Έλεγχο ή δύο χρόνια από τον προηγούμενο έλεγχο ανπρόκειται για Περιοδικό Έλεγχο.

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Μοτό έχει ισχύ για δύο χρόνια.Από την Δευτέρα 08/04/2013 μπαίνει σε ισχύ η καταβολή των παραβόλων στις περιπτώσεις εκπροθέσμων Ελέγχων στα Μοτό οπότε πρακτικά κάποιος που υποχρεούται σε Τεχνικό Έλεγχο βάση της ημερομηνίας Πρώτης Αδείας του ΑΝ είναι εκπρόθεσμος, δηλαδή έχουν παρέλθει τα τέσσερα ή τα δύο χρόνια, από τη Δευτέρα θα πρέπει να καταβάλει εκτός από το τέλος του Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο ανέρχεται στα 35€, επιπροσθέτως πρόστιμο με τη μορφή παραβόλου, το οποίο καθορίζεται από το χρονικό διάστημα για το οποίο η Μοτοσυκλέτα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Το πρόστιμο για όσους ιδιοκτήτες δικύκλων δεν κατέχουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ανέρχεται πλέον στα 400€.

Με Εκτίμηση

Για το ΚΤΕΟ Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Κωνσταντίνος Δρακάτος Τεχνικός Διευθυντής

email