Έντονο ενδιαφέρον για πατατoσπορά

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ανταποκρινόμενος στο μεγάλο ενδιαφέρον του Κεφαλλονίτη και Θιακού επαγγελματία αλλά και ερασιτέχνη πατατοπαραγωγού για την προμήθεια πατατόσπορου, ενημερώνει ότι, λόγω εξάντλησης του προηγούμενου αποθέματος, παρελήφθησαν και διατίθενται στο Αργοστόλι νέες ποσότητες πιστοποιημένου σπόρου πατάτας, χειμερινής εσοδείας, φημισμένων ποικιλιών Σπούντα, Φαμπούλα, Συλβάνα και Σίφρα.

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 911/19.4.2013 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σε περίπτωση ζημιών σε καλλιέργειες πατάτας, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος κατά την υποβολή της δήλωσης ζημιάς να προσκομίζει φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς πατατόσπορου ή πιστοποιητικό ιδιοπαραγωγής από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ. 365/2002/Α΄307) ο παραγωγός υποχρεούται να χρησιμοποιεί πιστοποιημένο πατατόσπορο που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή την πατάτα που έχει παραχθεί από την προηγούμενη καλλιέργεια του ίδιου του παραγωγού και η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος στην τρέχουσα καλλιέργεια και μόνο στα δικά του αγροτεμάχια αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί από την ως άνω Διεύθυνση.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης